Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc bổ sung cổ phiếu vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch Tỷ lệ cho vay
1 AMV CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ HNX 35%

Thời gian áp dụng: từ ngày 26/05/2020

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng!