Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

                    Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc giảm tỷ lệ cho vay cổ phiếu trong Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã ck Tổ chức phát hành Sản giao dịch Tỷ lệ cho vay
1 CTP CTCP Minh Khang Capital Trading Public HNX 15%

   Thời gian áp dụng: từ ngày 26/07/2022.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm

Trân trọng./.