Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc bổ sung cổ phiếu vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

Thời gian áp dụng: từ ngày 08/05/2020

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng!