Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc bổ sung cổ phiếu vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch Tỷ lệ cho vay
1 FLC CTCP Tập đoàn FLC HSX 30%
2 PAN CTCP Tập đoàn PAN HNX 30%
3 TVB CTCP Chứng khoán Trí Việt HNX 30%

Thời gian áp dụng: từ ngày 20/04/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng!