Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc bổ sung cổ phiếu vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch Tỷ lệ cho vay
1 HHP Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng HNX 20%

Thời gian áp dụng: từ ngày 20/01/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng!