Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc bổ sung cổ phiếu vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch Tỷ lệ cho vay
1 LPB Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt HSX 50%
2 THI CTCP Thiết bị Điện HSX 0%

Thời gian áp dụng: từ ngày 28/05/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng!