Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc bổ sung cổ phiếu vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch Tỷ lệ cho vay
1 PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam HSX 50%

Thời gian áp dụng: từ ngày 11/11/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng!