Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc bổ sung cổ phiếu vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch Tỷ lệ cho vay
1 SZC CTCP Sonadezi Châu Đức HSX 20%

Thời gian áp dụng: từ ngày 29/06/2020

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng!