Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc bổ sung cổ phiếu vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn
giao dịch
Tỷ lệ cũ Tỷ lệ mới
1 TSC CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông Nghiệp Cần Thơ HSX không cho vay 30%

Thời gian áp dụng: từ ngày 21/10/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.