Cao su Phước Hòa lãi lớn năm 2020 nhờ được bồi thường đất

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2020 của CTCP Cao su Phước Hòa (HOSEPHR) giảm 25% nhưng kết quả lãi ròng vẫn gấp hơn 2 lần năm 2019 nhờ lợi nhuận từ hoạt động khác gấp gần 3.5 lần.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2020 của PHR, Công ty có lợi nhuận gộp năm 2020 giảm 15% so với năm trước, còn hơn 70 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính cũng giảm 26%, còn hơn 187 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 25%, còn gần 193 tỷ đồng.

Dù vậy, với lợi nhuận khác hơn 959 tỷ đồng, gấp 3.47 lần năm 2019, PHR báo lãi sau thuế riêng lẻ gấp 2.03 lần năm trước, lên mức gần 954 tỷ đồng.

Lợi nhuận khác tăng mạnh chủ yếu đến từ các nguồn tiền PHR được đền bù. Cụ thể năm 2020, PHR ghi nhận hơn 91 tỷ đồng thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. Trong đó, bao gồm thu nhập phát sinh từ thanh lý vườn cây cao su với tổng diện tích là 684.86 ha.

Bên cạnh đó, PHR còn thu về khoản tiền bồi thường hơn 860 tỷ đồng từ CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) là chủ đầu tư của dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2.

Trong đó, tài sản bị thu hồi, được đền bù thiệt hại là diện tích đất 345.767 ha do PHR quản lý năm trên địa bàn 2 xã, phường thuộc thị xã Tân Uyên với tổng số tiền được đền bù tương ứng hơn 864 tỷ đồng. Hiện tại, PHR đang chuẩn bị tiến hành công tác bàn giao mặt bằng sạch cho NTC theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa hai bên.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của PHR đạt hơn 3,700 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm chủ yếu do đầu tư tài chính dài hạn tăng 30%.

Trong khi đó, nợ phải trả giảm 15%, còn gần 850 tỷ đồng chủ yếu bởi khoản phải trả ngắn hạn khác giảm 30%, còn gần 500 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do PHR đã ghi nhận khoản tiền nhận tạm ứng 150 tỷ đồng từ Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore là chủ đầu tư của dự án khu công nghiệp VSIP III để bồi thường và hỗ trợ thiệt hại do thanh lý sớm vườn cây cao su.

Diễn biến giá cổ phiếu PHR từ đầu năm 2020 đến phiên 13/01/2021

Kết phiên 13/01/2021, giá cổ phiếu PHR dừng tại mức 69,500 đồng/cp, tăng hơn 10% so với hồi đầu năm 2021.

Khang Di

FILI