MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
TVM 09/08/2022 22/08/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVM của CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 22/08/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán (Phòng 201) Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin; số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2022.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
SPC 22/07/2022 22/08/2022 Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPC của CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 7%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 22/08/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn ở địa chỉ KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/08/2022. Khi đi mang theo CCCD/CMND và sổ cổ đông; trường hợp ủy quyền, người ủy quyền mang theo giấy ủy quyền bản gốc, sổ cổ đông và CCCD/CMND.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
DHC 19/07/2022 30/08/2022 Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền&nbsp;của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre như sau:</p> <p>&nbsp;</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/24/20220624_20220624___dhc___tb_dkcc_chi_tra_co_tuc_dot_3_nam_2021_bang_tien.pdf">Xem thêm</a>
THB 12/07/2022 28/07/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THB của CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hoá như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 28/07/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
VRC 12/07/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản&nbsp;của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/24/20220624_20220623___vrc___tb_ngay_dkcc_lay_y_kien_cd_bang_vb.pdf">Xem thêm</a>
DHD 11/07/2022 25/07/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHD của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 25/07/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 25/07/2022 và xuất trình chứng minh thư/ thẻ căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.<br>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: 150 : 100 x 25 = 37,5. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 37 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương và xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
DHD 11/07/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHD của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 25/07/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 25/07/2022 và xuất trình chứng minh thư/ thẻ căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.<br>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: 150 : 100 x 25 = 37,5. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 37 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương và xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
MH3 11/07/2022 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MH3 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty CP KCN Cao su Bình Long; Ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, nội dung TCPH sẽ thông báo cụ thể sau trong tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường năm 2022.
HCM 08/07/2022 08/08/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của&nbsp;Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: HCM) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/22/20220622_20220621___hcm____tb_ngay_dkcc__11_7_2022__hop_dhdcd_tn_2022.pdf">Xem thêm</a>
CTB 07/07/2022 12/08/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTB của CTCP Chế tạo bơm Hải Dương như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 12/08/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương – số 02 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 12/08/2022.<br>Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: ü Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.<br>ü Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông đăng ký và gửi về Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương theo địa chỉ nêu trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức cho tài khoản chính chủ của cổ đông được hưởng quyền, cổ đông chịu phí chuyển khoản.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
DZM 07/07/2022 05/08/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: vào lúc 8 giờ 00 ngày 05/08/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An<br>Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông,<br>phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;<br>+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;<br>+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;<br>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;<br>+ Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
DZM 07/07/2022 05/08/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: vào lúc 8 giờ 00 ngày 05/08/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An<br>Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông,<br>phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;<br>+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;<br>+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;<br>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;<br>+ Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
CNG 07/07/2022 05/08/2022 Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/20/20220620_20220617___cng___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_dot_1_nam_2021_bang_tien_mat.pdf">Xem thêm</a>
TCJ 07/07/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCJ của CTCP Tô Châu như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Tháng 7 năm 2022, TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.
VNM 06/07/2022 19/08/2022 Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 950 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền&nbsp;của&nbsp;Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/24/20220624_20220624___vnm___thong_bao_ndkcc_tra_co_tuc.pdf">Xem thêm</a>
VNM 06/07/2022 19/08/2022 Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền&nbsp;của&nbsp;Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/24/20220624_20220624___vnm___thong_bao_ndkcc_tra_co_tuc.pdf">Xem thêm</a>
SBH 06/07/2022 29/07/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBH của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 29/07/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ trong các ngày làm việc (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), bắt đầu từ ngày 29/07/2022, cổ đông mang theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (kèm theo bản gốc để SBH đối chiếu). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
TOP 05/07/2022 28/08/2022 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOP của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 do nhóm cổ đông có quyền đại diện cho công ty triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 8h00 ngày 28/08/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, tòa nhà CT1B, chung cư Hateco Apollo Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
PSH 05/07/2022 05/08/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 750 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;&nbsp;ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/21/20220621_20220621___psh___tb_ndkcc_chi_tra_co_tuc_2021.pdf">Xem thêm</a>
VIF 05/07/2022 29/07/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 650 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIF của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam- CTCP như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 6,49%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 649 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 29/07/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức trong giờ hành chính (08h00-11h30; 13h30-16h30) từ ngày 29/07/2022 tại:<br>Phòng Kế toán tài chính - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần, số 127 Lò Đúc – Phường Đống Mác – Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên, Tổ 8, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thành phố Thái Nguyên.<br>Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh, Số 25 Mai Thúc Loan, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Khách sạn Lâm nghiệp Đồ Sơn làm thủ tục nhận cổ tức tại Khách sạn Lâm nghiệp Đồ Sơn, Khu 1, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.<br>Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty MDF Vinafor Gia Lai làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty MDF Vinafor Gia Lai, Xã Song An, Huyện An Khê, Tỉnh Gia Lai.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán là người lao động, người nhận khoán tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn Tỉnh Hòa Bình.<br>Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc, Số 58 Đường Xương Giang, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, Thôn Khe Mạ, Xã Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn.<br>Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình: Số 06 Khu Chộc Vằng, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán là người lao động, người nhận khoán tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ: Km 27, Xã Ba Cung, Huyện Ba tơ, Tỉnh Quảng Ngãi.<br>Người sở hữu chứng khoán là người lao động tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà – Đồng Nai làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà – Đồng Nai: Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.