MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
AAA 08/11/2021 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo</span>&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/29/20201229_20201229 - AAA - TB chot danh sach dai hoi bat thuong2021.pdf">Xem thêm</a>
SUM 20/08/2021 10/09/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 173 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SUM của CTCP Đo đạc và Khoáng sản như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/08/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 1,73%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 173 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 10/09/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản số 80 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
PSW 13/08/2021 06/09/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 400 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSW của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 400 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 06/09/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/09/2021 và xuất trình CMND/CCCD, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
HDA 13/08/2021 01/09/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDA của CTCP Hãng sơn Đông Á như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 01/09/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á, số 59 phố Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản gốc).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
PAC 12/08/2021 27/08/2021 Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh&nbsp;thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 (đợt cuối) của&nbsp;Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (mã CK: PAC) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/15/20210715_20210715 - PAC - TB ngay ÐKCC tra co tuc bang tien dot 2 nam 2020.pdf">Xem thêm</a>
VHE 12/08/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHE của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: + Điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021;<br>+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08, 09 năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam – Số 277 đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
STT 11/08/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STT của CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ của Công ty STT.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: dự kiến 31/08/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: dự kiến 25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
SBH 10/08/2021 31/08/2021 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBH của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 31/08/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/08/2021, cổ đông mang theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (kèm theo bản gốc để SBH đối chiếu). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
ND2 09/08/2021 31/08/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ND2 của CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 31/8/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức 20% cho năm tài chính 2020 tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 từ ngày 31/08/2021 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông ở một trong hai địa chỉ sau:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: + Địa chỉ thứ 1: Phòng Tài chính Kế hoạch tại Văn phòng Hà Nội, tầng 9 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.<br>+ Địa chỉ thứ 2: Trụ sở chính của Công ty số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phòng Tài chính Kế hoạch).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 20% cho năm tài chính 2020 tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
EIC 09/08/2021 30/08/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EIC của CTCP EVN Quốc Tế như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 30/08/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán, Công ty cổ phần EVN Quốc tê, Lô 914 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
VPD 09/08/2021 25/08/2021 Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 200 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng&nbsp;&nbsp;trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (mã CK: VPD) như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/29/20210729_20210729 - VPD - TB NDKCC chi tra co tuc con lai 2020 bang tien.pdf">Xem thêm</a>
NJC 09/08/2021 20/08/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NJC của CTCP May Nam Định như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 20/08/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần May Nam Định – Khu A, lô H1 + H5 đường Phạm Ngũ Lão, khu Công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
GEG 09/08/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản&nbsp;của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (mã CK: GEG)&nbsp;như sau</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/27/20210727_20210727 - GEG - TB Chot DS Lay YK CD bang VB.pdf">Xem thêm</a>
T12 09/08/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu T12 của CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/09/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau theo quy định.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
TGG 06/08/2021 25/08/2021 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (mã CK: TGG) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/23/20210723_20210723 - TGG - Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHDCD Bat Thuong Nam 2021.pdf">Xem thêm</a>
ADG 06/08/2021 20/08/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu của&nbsp;Công ty Cổ phần Clever Group (mã CK: ADG) như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/30/20210730_20210730 - ADG - TB Chot DS tra co tuc nam 2020 bang TM va CP.pdf">Xem thêm</a>
GDW 06/08/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GDW của CTCP Cấp nước Gia Định như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: dự kiến thời gian phát hành hồ sơ lấy ý kiến cổ đông: 10/08/2021 đến hết ngày 24/08/2021 (15 ngày)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM
ADG 06/08/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu của&nbsp;Công ty Cổ phần Clever Group (mã CK: ADG) như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/30/20210730_20210730 - ADG - TB Chot DS tra co tuc nam 2020 bang TM va CP.pdf">Xem thêm</a>
DTC 05/08/2021 22/09/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTC của CTCP Viglacera Đông Triều như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 22/09/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7) bắt đầu từ ngày 22/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2020 tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
HVX 05/08/2021 08/09/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (mã CK: HVX) như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/26/20210726_20210726 - HVX - Thong Bao Ngay DKCC Tra Co Tuc Nam 2020 Bang Tien.pdf">Xem thêm</a>