MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
AAA 08/11/2021 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo</span>&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/29/20201229_20201229 - AAA - TB chot danh sach dai hoi bat thuong2021.pdf">Xem thêm</a>
CST 09/06/2021 29/06/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CST của CTCP Than Cao Sơn - TKV như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 29/06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV vào các ngày làm việc trong tuần từ 29/06/2021 (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) tại địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;
NDC 03/06/2021 23/06/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDC của CTCP Nam Dược như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 23/06/2021 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Nam Dược. Địa chỉ: Số 51 phố Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 23/06/2021 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
SMC 03/06/2021 18/05/2021 Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/10/20210510_20210507 - SMC - TB NDKCC tam ung co tuc dot cuoi nam 2020.pdf">Xem thêm</a>
CLW 02/06/2021 19/07/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo</span><span>&nbsp;ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của (mã CK: CLW) như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/10/20210510_20210507 - CLW - TB NDKCC tra co tuc 2020 bang tien.pdf">Xem thêm</a>
TC6 01/06/2021 29/06/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TC6 của CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 29/06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 29/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
CMD 01/06/2021 15/06/2021 Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMD của CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 15/06/2021.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán công ty, số 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
APC 31/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã CK: APC) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/5/20210405_20210405 - APC - TB NDKCC DHDCD TN 2021.pdf">Xem thêm</a>
TOT 28/05/2021 15/06/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOT của CTCP Vận tải Transimex như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Giải tỏa toàn bộ số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2017<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2021 (TCPH sẽ thông báo thời gian cụ thể tại phiếu lấy ý kiến)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Lô A1-2-7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 15/06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty (Lô A1-2-7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/06/2021 và phải xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
HPU 28/05/2021 15/06/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPU của CTCP 28 Hưng Phú như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 15/06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: * Theo hình thức chuyển khoản: Công ty sẽ chuyển khoản theo thông tin của cổ đông cung cấp và đã đăng ký<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: * Nhận tiền mặt: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP 28 Hưng Phú trong giờ hành chính (Sáng từ 8h00 – 11h30, buổi chiều từ 13h00 đến 16h30) các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: + Địa chỉ: 168 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM<br>+ Điện thoại: (028) 38. 944.933<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
BMC 28/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC&nbsp;để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021&nbsp;của&nbsp;&nbsp;Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã CK: BMC) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/5/20210505_20210505 - BMC - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2021.pdf">Xem thêm</a>
TOT 28/05/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOT của CTCP Vận tải Transimex như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung xin ý kiến: Giải tỏa toàn bộ số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2017<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2021 (TCPH sẽ thông báo thời gian cụ thể tại phiếu lấy ý kiến)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: Lô A1-2-7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 15/06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty (Lô A1-2-7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/06/2021 và phải xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
VHL 27/05/2021 06/07/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,200 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHL của CTCP Viglacera Hạ Long như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 22%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 06/07/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ bảy) bắt đầu từ ngày 06/07/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trường hợp uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp lệ.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
EBA 27/05/2021 28/06/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EBA của CTCP Điện Bắc Nà như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 28/06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Điện Bắc Nà, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
PHN 26/05/2021 10/06/2021 Trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHN của CTCP Pin Hà Nội như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng), trong đó:<br>- Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)<br>- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền: 8% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 10/06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Pin Hà Nội vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 10/06/2021, yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc các giấy tờ uỷ quyền hợp lệ (nếu có).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
PHN 26/05/2021 10/06/2021 Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHN của CTCP Pin Hà Nội như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng), trong đó:<br>- Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)<br>- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền: 8% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 10/06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Pin Hà Nội vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 10/06/2021, yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc các giấy tờ uỷ quyền hợp lệ (nếu có).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
IHK 26/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IHK của CTCP In Hàng không như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến 22/06/2021 – 30/06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần In Hàng không, địa chỉ: Số 200 – Nguyễn Sơn – Phường Bồ Đề - Quận Long Biên – Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Công ty sẽ gửi thông báo sau
PEN 25/05/2021 24/06/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEN của CTCP Xây lắp III Petrolimex như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 24/06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex, địa chỉ: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
CMK 25/05/2021 14/06/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMK của CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 14/06/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/06/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
TLI 25/05/2021 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLI của CTCP May Quốc tế Thắng Lợi như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2021<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2021<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: dự kiến tháng 6/2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi<br>17/6A Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp, TPHCM<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.