MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
NBW 17/06/2022 15/07/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBW của CTCP Cấp nước Nhà Bè như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 15/07/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khi đến nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hoặc hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại:<br>- Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á:<br>Địa chỉ: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.Hồ Chí Minh hoặc 60-70 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh<br>Thời gian: từ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 15/08/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: - Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè :<br>Địa chỉ: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố 4, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM<br>Thời gian: từ ngày 19/08/2022.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
CPC 15/06/2022 07/07/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPC của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 07/07/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ vào các ngày làm việc từ 07/07/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
VIM 15/06/2022 28/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIM của CTCP Khoáng sản Viglacera như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 28/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera, thôn Văn Quỳ - Xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, bắt đầu từ ngày 28/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
HAT 14/06/2022 15/07/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAT của CTCP Thương mại Bia Hà Nội như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: Ngày 15/07/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
CDH 14/06/2022 27/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDH của CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 27/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (địa chỉ: Số 8 khu I Vạn Sơn, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) bắt đầu từ ngày 27/06/2022. (Khi làm thủ tục thanh toán đề nghị cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán và căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân). Công ty hỗ trợ cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
VXT 14/06/2022 22/06/2022 Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXT của CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 22/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông nhận bằng tiền mặt: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán tài chính Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại số 437 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội và tại phòng kế toán Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại Hải Phòng II số 52 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2022, khi đến nhận cổ tức yêu cầu xuất trình chứng minh thư nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: bắt đầu từ ngày 22/06/2022 người sở hữu chứng khoán cung cấp chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu...) bản sao, đồng thời điền các thông tin cá nhân và tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu tại phòng tài chính kế toán của công ty).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
HTL 09/06/2022 28/06/2022 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền&nbsp;của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/25/20220525_20220525___htl___thong_bao_ngay_dkcc_chot_ds_chi_tra_co_tuc_bang_tien_nam_2020.pdf">Xem thêm</a>
TRA 09/06/2022 27/06/2022 Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Traphaco như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/25/20220525_20220525___tra___tb_ngay_dkcc_cuoi_cung_tra_co_tuc_con_lai_nam_2021_bang_tien.pdf">Xem thêm</a>
HDW 09/06/2022 24/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDW của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Từ 08h00 phút thứ 6 ngày 24 tháng 06 năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường tầng 3 trụ sở Văn phòng Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương, số 10 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;<br>+ Phê chuẩn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;<br>+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; <br>+ Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2022-2027;<br>+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;<br> + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;<br>+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;<br>+ Công khai lợi ích liên quan của người nội bộ.<br>Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên website: hdwaco.com.vn từ ngày 14 tháng 06 năm 2022.
EIC 09/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EIC của CTCP EVN Quốc Tế như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
GTA 08/06/2022 30/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền&nbsp;của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/24/20220524_20220523___gta___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tien.pdf">Xem thêm</a>
SVI 07/06/2022 22/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC&nbsp;chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/12/20220512_20220511___svi___tb_ndkcc_tra_co_tuc_2021_bang_tien.pdf">Xem thêm</a>
EVE 07/06/2022 17/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Everpia (mã CK: EVE) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/20/20220520_20220520___eve___tb_ngay_dkcc_de_thanh_toan_co_tuc_2021_bang_tm.pdf">Xem thêm</a>
BMC 07/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022&nbsp;của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/25/20220525_20220525___bmc___tb_ngay_dkcc_tham_du_dhdcd_tn_2022.pdf">Xem thêm</a>
VHH 07/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHH của CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến vào cuối tháng 6/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường khách sạn Heritage Huế - số 09 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021;<br>+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;<br>+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;<br>+ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;<br>+ Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, phương án tỷ lệ cổ tức năm hoạt động 2021;<br>+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
BTH 06/06/2022 24/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTH của CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 09h00’ ngày 24/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
PGI 06/06/2022 24/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;&nbsp;chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của&nbsp;Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/25/20220525_20220524___pgi___tb_ndkcc_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tien_mat.pdf">Xem thêm</a>
TV2 06/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của&nbsp;Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/25/20220525_20220524___tv2___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2022.pdf">Xem thêm</a>
TCH 03/06/2022 05/07/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022&nbsp;của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/20/20220520_20220520___tch___tb_ndkcc_tc_dhdcdtn_nam_2022.pdf">Xem thêm</a>
CTX 03/06/2022 30/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTX của Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, nhà HH2 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;<br>+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;<br>+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;<br>+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;<br>+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;<br>+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;<br>+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.