MCK Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Nội dung sự kiện
BVH 01/06/2022 29/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/17/20220517_20220517___bvh___thong_bao_hop_dhdcdtn_2022.pdf">Xem thêm</a>
TAR 01/06/2022 27/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAR của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 9h, ngày 27/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Số 649A QL91, KV. Qui Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Địa chỉ link đăng nhập họp và biểu quyết điện tử: tar.bvote.vn<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
TGP 01/06/2022 25/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
VTO 01/06/2022 22/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO&nbsp;như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/18/20220518_20220517___vto___tb_ndkcc_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tien_mat.pdf">Xem thêm</a>
HAC 01/06/2022 22/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAC của CTCP Chứng khoán Hải Phòng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 22/06/2022 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
TC6 01/06/2022 22/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TC6 của CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 22/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 22/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
ICF 01/06/2022 20/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICF của CTCP Đầu tư Thương mại Thủy Sản như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 9h 00 ngày 20/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty - A77/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TPHCM<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2020 và 2021;<br>+ Định hướng hoạt động năm 2022;<br>+ Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.
HFB 01/06/2022 20/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFB của CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 850 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 20/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 08h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 20/06/2022, khi đến xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) bản chính để làm thủ tục. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà chưa được cổ đông ủy quyền theo quy định của pháp luật.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
PLC 01/06/2022 17/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLC của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 17/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP, Tầng 18, Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
DRC 01/06/2022 16/06/2021 Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;thanh toán cổ tức bằng tiền còn lại năm 2021 bằng tiền của&nbsp;Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/17/20220517_20220516___drc___tb_ndkcc_thanh_toan_co_tuc_con_lai_nam_2021_bang_tien.pdf">Xem thêm</a>
TPS 01/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPS của CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: từ ngày 28/06/2022 đến ngày 30/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn<br>720 QL1A, KP3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
NSH 01/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSH của CTCP Nhôm Sông Hồng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
TAC 31/05/2022 28/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p><span>Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022&nbsp;của &nbsp;Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An như sau:</span></p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/13/20220513_20220513___tac___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_nam_2022.pdf">Xem thêm</a>
IVS 31/05/2022 28/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: 28/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
RAL 31/05/2022 25/06/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt của&nbsp;Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/18/20220518_20220518___ral___tb_ngay_dkcc_chot_ds_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2022_va_chi_tra_co_tuc_dot_2_nam_2021.pdf">Xem thêm</a>
VHM 31/05/2022 22/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vinhomes (mã CK: VHM) như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/25/20220525_20220524___vhm____tb_ndkcc_tra_co_tuc_2021_bang_tien.pdf">Xem thêm</a>
TDN 31/05/2022 14/06/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDN của CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian thực hiện: 14/06/2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm thực hiện: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 14/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân + Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
RAL 31/05/2022 10/06/2022 Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
<p>Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo&nbsp;ngày ĐKCC&nbsp;tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt của&nbsp;Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông như sau:</p><br/> <a target="_blank" href="https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/18/20220518_20220518___ral___tb_ngay_dkcc_chot_ds_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2022_va_chi_tra_co_tuc_dot_2_nam_2021.pdf">Xem thêm</a>
DDH 31/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDH của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
MA1 31/05/2022 Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MA1 của Machinery Joint Stock Company như sau:<br>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022<br>2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022<br>3. Lý do và mục đích: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông