Post Title

Trung Quốc nợ ai, ai là chủ nợ?

Nhìn chung, nợ của Trung Quốc có thể chia thành hai loại: Nợ trong nước và nợ nước ngoài. Xem chi tiết