Post Title

Dòng vốn có tháo chạy khỏi Hồng Kông giữa bất ổn chính trị?

Bất ổn chính trị đang nhấn chìm Hồng Kông trong những ngày gần đây và khơi gợi những nỗi lo về tình trạng dòng vốn tháo chạy khỏi một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Xem chi tiết