Post Title

Berkshire Hathaway của Warren Buffett báo lãi ròng tăng 87%, thông báo mua 5.1 tỷ USD cổ phiếu quỹ

Ngày 08/08, Berkshire Hathaway thông báo họ đã mua lại một khoản cổ phiếu quỹ kỷ lục trong quý 2/2020 ngay khi đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới tập đoàn đa ngành của Warren Buffett. Xem chi tiết