Post Title

NHTW Nga giảm lãi suất từ 14% xuống 11%

Ngày 26/05, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) quyết định giảm lãi suất 14% xuống 11% khi lạm phát tăng chậm lại và đồng Rúp hồi phục. Xem chi tiết