Post Title

Giao dịch quỹ đầu tư: Lực mua chiếm ưu thế

Trong tuần qua (01-07/08/2020), giao dịch của quỹ đầu tư giúp lực mua chiếm lĩnh ưu thế so với lực bán và chủ yếu đến từ nhóm VinaCapital. Xem chi tiết