Post Title

Tự doanh 26/05: Quay lại bán ròng mạnh DXG

Phiên 26/05, tự doanh công ty chứng khoán quay lại bán ròng 75.5 tỷ đồng sau khi mua ròng trong phiên trước đó. Trong các cổ phiếu bị bán ròng, DXG dẫn đầu nhóm với giá trị đạt hơn 41 tỷ đồng, trong khi đó, BCM xếp sau chỉ ghi nhận 16 tỷ đồng. Chiều ngược lại, REE, ACB, PNJ lần lượt được mua ròng mạnh trong phiên. Xem chi tiết