Chi phí quản lý doanh nghiệp là gì?

Chi phí quản lý doanh nghiệp là một trong những khoản mục quan trọng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bạn có biết khoản mục này ghi nhận những loại chi phí nào?

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì? Hình minh họa

>>> Xem đáp án tại đây

Trạng Chứng

FILI