Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần Chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tại FNS áp dụng kể từ ngày 05/11/2021. Danh mục này có thể thay đổi tùy theo chính sách cho vay của FNS trong từng thời kỳ.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.