ĐHĐCĐ VietinBank 2021: Mục tiêu lãi trước thuế riêng lẻ 16,800 tỷ đồng 

Sáng ngày 16/04/2021, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) đã thông qua các kế hoạch kinh doanh cũng như phương án chi trả cổ tức.

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT VietinBank – ông Lê Đức Thọ cho biết Ngân hàng từng trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 10-20%. Sau khi cân đối, NHNN phê chuẩn kế hoạch lợi nhuận riêng lẻ chỉ tăng 2% so với năm trước.

Về kế hoạch giai đoạn 2021- 2025, ông Lê Đức Thọ cho biết VietinBank định hướng trở thành NHTM lớn hàng đầu của Việt Nam. Mức tăng trưởng tín dụng khoảng từ 10 -12%/năm.

Về cơ cấu sở hữu, Nhà nước đang nắm giữ 65% vốn tại VietinBank, các nhà đầu tư ngoài Nhà nước là 35%, hiện Ngân hàng chưa có kế hoạch điều chỉnh tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại Ngân hàng.

Chủ tịch Lê Đức Thọ cho biết đến hết quý 1/2021, đã có 29 nhà đầu tư quan tâm đến dự án VietinBank Tower đang bị treo, trong đó có 21 nhà đầu tư đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin để tiếp cận hồ sơ và thẩm định dự án. VietinBank đang xem xét, đánh giá các phương án tài chính để phục vụ việc xây dựng phương án chuyển nhượng và tái cơ cấu dự án.

Lợi nhuận trước thuế quý 1 từ 7,000-8,000 tỷ đồng

Ngân hàng cho biết lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt khoảng 7,000-8,000 tỷ đồng, đã tính các khoản dự phòng phải trích lập theo Thông tư 03 mới ban hành. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên trên 150%. 

Tổng tài sản hợp nhất ước tăng 1.3% lên 1.34 triệu tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng ước đạt 1.2%. Tăng trưởng huy động 1.3%.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 16,800 tỷ đồng

VietinBank đề ra chỉ tiêu năm 2021 hầu hết đều tăng trưởng so với kết quả năm 2020. Dự kiến đến cuối năm 2021, tổng tài sản tăng trưởng 6-10% so với đầu năm, Dư nợ tín dụng tăng tối đa 7.5%, theo yêu cầu NHNN giao. Nguồn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến từ 8-12%. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 1.5%.

VietinBank đề ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 16,800 tỷ đồng cho năm 2021 và sẽ được điều chỉnh theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

2 phương án chia cổ tức

VietinBank đưa ra 2 phương án chi trả cổ tức. 

Phương án 1, tại thời điểm chia cổ tức, VietinBank chưa hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Vốn điều lệ khi thực hiện chia cổ tức là 37,234 tỷ đồng.

Ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 17.77%. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và chia cổ tức là gần 18 triệu đồng.

Phương án 2, tại thời điểm chia cổ tức, VietinBank đã hoàn thành tăng vốn qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận các năm trước, vốn điều lệ khi thực hiện chia cổ tức là 48,058 tỷ đồng.

Sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, Ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12.64%. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và chia cổ tức là hơn 22 triệu đồng.

ĐHĐCĐ VietinBank cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Shiro Honjo theo đề nghị của MUFG Bank; đồng thời, bầu bổ sung ông Masashige Nakazono thay thế.

Hàn Đông

FILI