Kính gửi: Quý khách hàng.

Nhằm chung tay góp phần duy trì sự ổn định trong quá trình giao dịch và giảm thiểu tình trạng nghẽn lệnh cũng như hạn chế rủi ro cho khách hàng khi giao dịch cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), FNS khuyến nghị trong quá trình giao dịch Khách hàng hạn chế Hủy/Sửa lệnh trên sàn HOSE.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn