Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Giảm tỷ lệ cho vay cổ phiếu trong Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 18/05/2020.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.