HDG chốt quyền trả cổ tức 2020, tỷ lệ 20%

Ngày 22/12/2021, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSEHDG) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/12/2021.

Cụ thể, HDG sẽ phát hành 32.73 triệu cp, tỷ lệ 20%, tức người sở hữu 100 cp được nhận 20 cp mới.

Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành chi trả cổ tức, vốn điều lệ của HDG tăng thêm gần 327.3 tỷ đồng, lên mức gần 1,964 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên 07/12/2021, giá cổ phiếu HDG dừng tại mức 76,300 đồng/cp, tăng 22% trong gần nửa tháng trở lại đây.

Về kết quả kinh doanh của HDG, kết thúc 9 tháng đầu năm, HDG ghi nhận doanh thu thuần giảm 36% so với cùng kỳ, xuống còn 2,454 tỷ đồng. Trong đó, kinh doanh bất động sản chiếm 55% tổng doanh thu, doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời chiếm 28%, còn lại đến từ hoạt động xây lắp, dịch vụ khách sạn, cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản đầu tư.

Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu đã giúp biên lãi gộp của HDG cải thiện từ 41% lên 54%.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng vọt lên gần 95 tỷ đồng, gấp 3.3 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng tăng 14%, chủ yếu nhờ lãi tiền vay.

Sau 3 quý đầu năm, HDG báo lãi ròng giảm 25%, xuống còn 570 tỷ đồng, thực hiện 58% mục tiêu lợi nhuận.

Khang Di

FILI