HPG là khoản đầu tư chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất của SAM

Giá trị chứng khoán kinh doanh của SAM tại thời điểm cuối năm 2021 ghi nhận gần 279 tỷ đồng, gấp 4 lần con số đầu năm. Trong đó, SAM nắm hơn 110 tỷ đồng cổ phiếu HPG (đầu năm không ghi nhận khoản này). Ngoài ra, SAM còn đang sở hữu loạt cổ phiếu lớn như FPT, MWG, SSI, HSC, TCB, DNP

Kết quả kinh doanh năm 2021 của SAM. Đvt: Tỷ đồng
BCTC hợp nhất quý 4/2021 của SAM

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2021 vừa công bố, CTCP SAM HOLDINGS (HOSESAM) ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ, lên hơn 608 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng mạnh hơn khiến lãi gộp lao dốc 71%, chỉ còn hơn 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 184 tỷ đồng, tăng mạnh 84% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối tháng 12, chứng khoán kinh doanh của SAM ghi nhận giá trị gần 279 tỷ đồng, gấp 4 lần hồi đầu năm. Trong đó, SAM đầu tư hơn 110 tỷ đồng mua cổ phiếu HPG (đầu năm không ghi nhận khoản này). Ngoài ra, SAM còn đang sở hữu loạt cổ phiếu lớn như FPT, MWG, SSI, HSC, TCB, DNP

Công ty ghi nhận khoản vay gần 45 tỷ đồng với Chứng khoán Thành Công và 3.1 tỷ đồng đối với Chứng khoán Quốc Gia. Nhiều khả năng đây là khoản vay margin.

Danh mục chứng khoán kinh doanh của SAM tính đến cuối năm 2021
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của SAM

Khấu trừ đi các khoản chi phí và thuế, SAM báo lãi ròng quý 4 hơn 95 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Theo giải trình của SAM, nguyên nhân chủ yếu là do lãi hoạt động tài chính.

Kết thúc năm 2021, SAM ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ, xuống còn 1,889 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng tăng 66%, đạt hơn 154 tỷ đồng. Riêng doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 163 tỷ đồng trong năm 2020 lên gần 363 tỷ đồng.

Năm 2021, SAM đặt kế hoạch đem về hơn 3,313 tỷ đồng doanh thu (tăng 59%) và lãi trước thuế hơn 195 tỷ đồng (tăng 56% so với thực hiện năm 2020). Với mục tiêu này, SAM đã thực hiện được 57% chỉ tiêu doanh thu và vượt 6% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của SAM ghi nhận hơn 7,568 tỷ đồng, tăng 33% so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 25%, lên hơn 1,877 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu nợ, dư nợ vay ngắn hạn của SAM tăng vọt lên mức 1,061 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm và dư nợ vay dài hạn tăng 80%, lên hơn 563 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tính đến cuối tháng 12 ghi nhận hơn 2,972 tỷ đồng, tăng 35%.

Tiên Tiên

FILI