Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- Căn cứ Thông báo số 1270/TB-SGDHN ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu ACB của Ngân hang TMCP Á Châu tại Sở GDCK Hà Nội để chuyển sang Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 25/11/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu HNX

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 02/12/2020.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.