Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- Căn cứ Thông báo số 1035/TB-SGDHN ngày 01/10/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu DC4 của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Sở GDCK Hà Nội để chuyển niêm yết sang Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 01/10/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 DC4 CTCP Xây dựng DIC Holdings HNX

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 07/10/2020.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.