Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- Căn cứ Thông báo số 994/TB-SGDHCM ngày 21 tháng 05 năm 2020 của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM thông báo về việc bổ sung cổ phiếu DLG vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

- Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 19/05/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
01 DLG CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai HSX

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 21/05/2020.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.