Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- Căn cứ Thông báo số 687/TB-SGDHCM và 688/TB-SGDHCM ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu TVB và PAN sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Thông báo số 1240/TB-SGDHN ngày 08 tháng 04 năm 2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc bổ sung cổ phiếu L18 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

- Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 08/04/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 L18 CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18 HNX
2 PAN CTCP Tập đoàn PAN HNX
3 TVB CTCP Chứng khoán Trí Việt HNX

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 13/04/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.