Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

  • Căn cứ Thông báo số 1517/TB-SGDHN ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo Về việc đưa cổ phiếu LUT vào diện bị cảnh báo.
  • Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 05/05/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 LUT CTCP Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài HNX

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 10/05/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.