Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- Căn cứ Thông báo số 689/TB-SGDHN ngày 24 tháng 07 năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu TCS của CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin.

- Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 23/07/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 TCS CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin HNX

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 28/07/2020.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.