Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Căn cứ thông báo số 3576/TB-SGDHN ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc bổ sung cổ phiếu VDL vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

Căn cứ thông báo công bố Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 06/12/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 VDL CTCP Thực Phẩm Lâm Đồng HNX

Thời gian áp dụng: từ ngày 09/12/2021

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm

Trân trọng./.