Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

  • Căn cứ thông báo số 2077TB-SGDHCM ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về việc bổ sung cổ phiếu VPH vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.
  • Căn cứ thông báo công bố Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 30/11/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch
1 VPH CTCP Vạn Phát Hưng HSX

Thời gian áp dụng: từ ngày 02/12/2021

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm

Trân trọng./.