Logistics Vicem báo lãi ròng quý 1 giảm 30%

CTCP Logistics Vicem (HOSE: HTV) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2021 với lợi nhuận đi ngược doanh thu. 

Cụ thể, doanh thu thuần của HTV tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt 69 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu vận tải đường thủy nội địa chiếm 77%, doanh thu vận tải đường biển chiếm 11%, doanh thu bán hàng hóa chiếm 3%, còn lại đến từ hoạt động cho thuê kho và bốc dỡ.

Giá vốn tăng mạnh hơn trong khi doanh thu chỉ nhích nhẹ khiến lãi gộp của doanh nghiệp logistics này giảm 25%, xuống còn 7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nhẹ, ghi nhận gần 3.8 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1, HTV báo lãi ròng giảm 30%, xuống còn 4 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của HTV ghi nhận hơn 412 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 7%, xuống còn 152 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của HTV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của HTV

Trước đó, HTV cho rằng năm 2021 được dự báo là năm mà môi trường kinh tế thế giới có nhiều bất ổn hơn năm 2020, trong khi kinh tế trong nước vẫn đang tồn tại những vấn đề có tính cơ cấu dài hạn.

Theo dự báo, giá dầu thô trong năm 2021 sẽ tăng từ 15-25% so với cuối năm 2020, tuy nhiên biến động khó lường, phụ thuộc vào cân bằng cung cầu trên thị trường dầu mỏ và xu hướng biến động giá trong năm không rõ rệt. Đây là một trong những bất lợi chính đối với vận tải thủy nội địa phía Nam bên cạnh sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị vận tải khi nguồn hàng vận chuyển dự kiến không tăng đáng kể.

Trước những dự báo khó khăn đó, HTV lên kế hoạch sẽ tiếp tục ổn định các tuyến hoạt động truyền thống, tăng cường tiết kiệm chi phí, sử dụng nhiên liệu hiệu quả, quản lý công tác duy tu, sửa chữa hợp lý và tiết kiệm. Ngoài ra, HTV đang tiếp tục tái cấu trúc phương tiện, đưa các sà lan có tải trọng, mớn nước phù hợp nhất với tuyến đường vận chuyển…

Tiên Tiên

FILI