Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Nâng tỷ lệ cho vay và bổ sung cổ phiếu trong Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn
giao dịch
Tỷ lệ cũ Tỷ lệ mới
1 DBT CTCP Dược Phẩm Bến Tre HSX 20% 30%
2 ADG CTCP Clever Group HSX không cho vay 30%

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 14/10/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.