Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc nâng tỷ lệ cho vay cổ phiếu trong Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch Tỷ lệ cũ Tỷ lệ mới
1 DXP CTCP Cảng Đoạn Xá HNX 0% 30%

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 30/11/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.