Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc nâng tỷ lệ cho vay, bổ sung cổ phiếu vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn giao dịch Tỷ lệ cũ Tỷ lệ mới
1 IDV CTCP Phát Triển Hạ Tầng Vĩnh Phúc HNX 0% 40%
2 NHH CTCP Nhựa Hà Nội HSX không cho vay 30%

Thời gian áp dụng: từ ngày 25/11/2020

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng!