Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc nâng tỷ lệ cho vay cổ phiếu trong Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn
giao dịch
Tỷ lệ cũ Tỷ lệ mới
1 ITC CTCP Đầu Tư - Kinh Doanh Nhà HSX 0% 30%

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 12/11/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.