Nhờ đâu BRR báo lãi gấp đôi trong quý 1/2021?

CTCP Cao su Bà Rịa (UPCoM: BRR) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2021 với lãi sau thuế hơn 17 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ năm trước.

BRR ghi nhận doanh thu quý 1/2021 hơn 53 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ, trong đó mủ cao sủ chiếm 95%. Do giá vốn tăng nhanh hơn (23%) nên lãi gộp thu hẹp 2% về mức 13 tỷ đồng.

Dù vậy, BRR vẫn báo lãi sau thuế trên 17 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ. Điều này chủ yếu đến từ chênh lệch tăng khoản thu tài chính và khoản lãi khác.

Cụ thể, doanh thu tài chính quý 1/2021 của BRR đạt hơn 7 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ. Đây hầu hết là khoản lãi cổ tức, lợi nhuận được chia (gần 7 tỷ đồng). Trong quý 1, Công ty còn ghi nhận thêm khoản tiền gần 5 tỷ đồng từ thanh lý tài sản cố định.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của BRR. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BRR

Về chiến lược trung dài hạn, BRR tiếp tục thanh lý vườn cây già, vườn cây kém năng suất trên diện tích cao su tại Công ty để tái canh trồng mới cao su với bộ giống phù hợp. BRR cũng muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích trồng cây cao su kém hiệu quả sang trồng cây khác và kinh doanh ngành nghề khác theo chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

BRR báo lãi gấp 2 lần trong quý 1/2021. Hình minh họa

Duy Na

FILI