Câu hỏi thường gặp

1. Tôi quên mật khẩu giao dịch, làm thế nào để lấy lại mật khẩu?

2. Tôi quên số tài khoản lưu ký chứng khoán thì phải làm sao?

3. Tôi có thể mở tài khoản ở FNS khi đã có tài khoản ở Công ty Chứng khoán khác?

4. Khi mở tài khoản tại FNS, cần mang theo những loại giấy tờ nào?

5. Tiền của tôi để trong tài khoản chứng khoán có được tính lãi suất không?

6. Làm thế nào để nộp tiền vào tài khoản chứng khoán tại FNS?

7. Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán tại FNS ra ngoài?

8. Tôi có thể đặt lệnh mua/bán qua hình thức nào?

9. Làm thế nào để kiểm tra thông tin trong tài khoản của mình như số dư tiền, chứng khoán, thông tin lệnh khớp,..?

10. Tôi muốn thay đổi thông tin tài khoản, có cần làm thay đổi tại FNS không?

11. Tôi muốn chuyển khoản từ Công ty Chứng khoán khác về FNS thì làm thế nào?

12. Sau khi bán chứng khoán, tôi muốn ứng trước tiền và phí thu như thế nào?