Danh sách chứng chỉ hành nghề

STT HỌ VÀ TÊN LOẠI CHỨNG CHỈ NƠI CÔNG TÁC
1 Dương Thị Minh Thảo Môi giới chứng khoán Hội sở
2 Phạm Thị Băng Châu Phân tích tài chính Hội sở
3 Trần Thị Bích Ngọc Phân tích tài chính Hội sở
4 Đỗ Nguyễn Nguyên Thi Phân tích tài chính Hội sở
5 Nguyễn Thị Phương Thảo Phân tích tài chính Hội sở
6 Tô Bỉnh Quyền Phân tích tài chính Hội sở
7 Huỳnh Thị Diệu Linh Phân tích tài chính CN Sài Gòn
8 Phan Văn Thắm Quản lý quỹ Hội sở
9 Ngô Gia Lương Phân tích tài chính Hội sở
10 Nguyễn Thị Thu Hồng Quản lý quỹ Hội sở
11 Sun Hung Chieh Quản lý quỹ Hội sở
12 Phạm Thị Quế Môi giới chứng khoán Hội sở
13 Cao Bích Ly Môi giới chứng khoán Hội sở
14 Nguyễn Thị Ngọc Sáu Môi giới chứng khoán Hội sở
15 Nguyễn Hà Nam Phân tích tài chính Hội sở
16 Bế Huệ Hà Môi giới chứng khoán Hội sở
17 Nguyễn Thị Đoan Thùy Môi giới chứng khoán Hội sở
18 Châu Thanh Phong Môi giới chứng khoán Hội sở
19 Trần Đình Khánh Phân tích tài chính CN Sài Gòn
20 Trần Thị Hoàng Oanh Môi giới chứng khoán CN Sài Gòn
21 Dương Khánh Linh Môi giới chứng khoán Hội sở
22 Lê Thị Hồng Môi giới chứng khoán CN Hà Nội
23 Khương Minh Đức Môi giới chứng khoán CN Hà Nội
24 Nguyễn Trung Dũng Phân tích tài chính CN Đà Nẵng
25 Nguyễn Quốc Nam Môi giới chứng khoán CN Đà Nẵng
26 Đoàn Duy Long Môi giới chứng khoán CN Hà Nội
27 Vũ Thế Anh Quản lý quỹ CN Hà Nội
28 Nguyễn Ngọc Huy Cường Môi giới chứng khoán Hội sở
29 Nguyễn Thị Anh Thy Môi giới chứng khoán Hội sở
30 Nguyễn Thị Thu Môi giới chứng khoán CN Đà Nẵng
31 Nguyễn Thị Thảo Lựu Môi giới chứng khoán CN Đà Nẵng
32 Trương Quang Đạt Quản lý quỹ CN Hà Nội
33 Trương Thị Trâm Môi giới chứng khoán CN Đà Nẵng
34 Nguyễn Tuyết Nga Môi giới chứng khoán Hội sở