Đấu giá cổ phần

Với nỗ lực không ngừng mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất và tối ưu nhất cho từng khách hàng, đồng thời với vai trò là một đại lý đấu giá chính thức trên các sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, chúng tôi chủ động thực hiện các mục tiêu theo sự ủy thác của khách hàng. 

Các điểm mạnh về dịch vụ đấu giá chứng khoán tại FNS:

• Bảo vệ an toàn nguồn đầu tư của khách hàng.

• Hỗ trợ kỹ thuật và tuân thủ.

• Giám sát việc thực hiện đấu giá cho từng khách hàng.

• Trực tiếp làm cầu nối giữa sàn giao dịch chứng khoán và khách hàng.