Môi giới chứng khoán

Với hệ thống phần mềm giao dịch hiện đại, nhanh chóng, an toàn và bảo mật, đội ngũ nhân viên môi giới chuyên nghiệp, được đào tạo và trang bị kiến thức chuyên sâu cùng đạo đức nghề nghiệp tốt. Dịch vụ Môi giới chứng khoán tại FNS sẽ mang lại cho Quý khách hàng nhiều thành công trong các giao dịch mua/bán chứng khoán.

Các dịch vụ môi giới và giao dịch chứng khoán bao gồm:

• Mở tài khoản lưu ký chứng khoán cá nhân/tổ chức trong nước

• Mở tài khoản lưu ký chứng khoán cá nhân/tổ chức nước ngoài

• Đa dạng các phương thức giao dịch chứng khoán:

∘ Giao dịch tại quầy tại Trụ sở và các chi nhánh FNS

∘ FNS@Wtrade: là phương thức giao dịch trực tuyến thông qua website của FNS

∘ FNS@Htrade: là phương thức giao dịch thông qua chương trình cài đặt trên máy tính của KH.

∘ FNS@Mtrade: là phương thức giao dịch thông qua chương trình cài đặt riêng trên điện thoại của KH.

∘ Giao dịch qua điện thoại: là phương thức giao dịch thông qua điện thoại cố định có ghi âm.

• Cập nhật thông tin thị trường cho khách hàng bằng các bản tin ngày, bản tin tuần và những báo cáo phân tích của doanh nghiệp.

• Thông báo kết quả giao dịch sau mỗi phiên.