Thị trường chứng quyền 02/12/2020: Hiện tượng phân hóa xuất hiện

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 01/12/2020 phân hóa khi có 52 mã tăng giá, 53 mã giảm giá và 14 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với tổng mức bán ròng hơn 2.1 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 01/12/2020 phân hóa khi có 52 mã tăng giá, 53 mã giảm giá và 14 mã đứng giá. Trong đó, CVJC2001CSBT2001 tăng mạnh nhất với mức tăng lần lượt 85.7% và 28.6%. Trên thị trường cơ sở, mã cổ phiếu VJC kết phiên tăng 0.4%, SBT tăng 2.5%.

Ngoài ra, nhóm chứng quyền STB cũng có được sự khởi sắc trong phiên 01/12 khi phần lớn các mã thuộc nhóm này đều tăng trên 10%, với động lực chính đến từ sắc xanh hơn 5% của mã STB trên thị trường cơ sở.

Ở chiều ngược lại, CHDB2003CROS2002 là hai mã dẫn đầu đà giảm với mức giảm lần lượt 28.2% và 25%.

Khối lượng và giá trị giao dịch giảm 6.06% và 0.61% so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên 01/12/2020 với tổng mức bán ròng hơn 2.1 triệu đơn vị. Trong đó, CVJC2006CTCH2003 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 01/12/2020, CVHM2009CHPG2010 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Mặt khác, CHPG2010 cũng là mã dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 02/12/2020, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CTCB2009CVPB2013 hiện đang là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Effecting gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở càng lớn. Theo đó, CVNM2002CVPB2013 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effecting gearing cao nhất thị trường ở mức 14.15 và 7.95 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI