Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

- Căn cứ Thông báo số 1054/TB-SGDHN ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc đưa cổ phiếu VNT vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

- Căn cứ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ áp dụng từ ngày 22/03/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN.

Công ty cổ phần Chứng khoán FUNAN xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về Danh mục chứng khoán ký quỹ thay đổi trong kỳ như sau:

STT Mã CK Tổ Chức Phát Hành Sàn
giao dịch
Tỷ lệ cũ Tỷ lệ mới
1 TTA CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành HSX không cho vay 20%
2 BAX CTCP Thống Nhất HNX 0% 10%
3 VNT CTCP Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương HNX 0% không cho vay

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 31/03/2021.

Xem danh mục chứng khoán ký quỹ đính kèm.

Trân trọng./.