Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG.

Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN (FNS) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán áp dụng từ ngày 03/09/2020.

Xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.