Kính gửi: Quý khách hàng.

Căn cứ Thông báo số 707/SGDHCM–TV ngày 01/06/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) về việc giao dịch trở lại, FNS xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc HSX giao dịch lại kể từ ngày 02/06/2021.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm