Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ công văn số 704/SGDHCM-TV ngày 01/06/2021 từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) về việc ngừng giao dịch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan (FNS) xin thông báo đến Quý khách hàng về việc ngừng giao dịch phiên chiều ngày 01/06/2021.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm