THÔNG BÁO

V/v sửa đổi Quy định về thời gian giao dịch, biên độ giao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  • Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-SGDHCM ngày 30/12/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) xin thông báo đến Quý khách hàng về việc sửa đổi lô chẵn tại sàn HOSE như sau:

  • Đơn vị giao dịch lô chẵn: 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.
  • Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không được vượt quá khối lượng tối đa là 500,000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

Thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2021. Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại (028) 6295 9158 hoặc (028) 7300 3318.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC

 (đã ký)