Tín phiếu Kho bạc là gì?

Đọc giả hãy cùng Vietstock tìm hiểu về khái niệm tín phiếu Kho bạc và trái phiếu Chính phủ qua 3 câu trắc nghiệm dưới đây.

Câu 1: Tín phiếu Kho bạc là gì?

 • Tín phiếu kho bạc là loại giấy nợ do Kho bạc Nhà nước phát hành có kỳ hạn dưới 1 năm
 • Tín phiếu kho bạc là loại giấy nợ do Kho bạc Nhà nước phát hành có kỳ hạn trên 1 năm
 • Tín phiếu kho bạc là loại giấy nợ do Chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm
 • Cả A,B,C đều sai

Tín phiếu kho bạc là loại giấy nợ do Chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước và là một công cụ quan trọng để Ngân hàng Trung ương điều hành chính sách tiền tệ (tại Việt Nam, tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính phát hành).
Tín phiếu kho bạc có lãi suất cao, được coi là không có rủi ro tín dụng (rủi ro phá sản) vì nó được Nhà nước bảo đảm thanh toán và thời hạn ngắn nên tác động của sự biến động lãi suất trên thị trường tiền tệ không đáng kể.
Tín phiếu kho bạc là công cụ được nắm giữ chủ yếu bởi các ngân hàng thương mại, ngoài ra cũng có một lượng nhỏ các hộ gia đình, các công ty và các trung gian tài chính khác nắm giữ tín phiếu kho bạc.

Câu 2: Trái phiếu Chính phủ là gì?

 • Trái phiếu Chính phủ là giấy nợ do Kho bạc Nhà nước phát có kỳ hạn trên 1 năm
 • Trái phiếu Chính phủ là trái phiếu do doanh nghiệp nhà nước phát hành để thu hút tiền nhàn rỗi
 • Trái phiếu Chính phủ là giấy nợ do Kho bạc Nhà nước phát hành
 • Trái phiếu Chính phủ là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của Chính phủ của một quốc gia đối với người sở hữu trái phiếu, trong 1 thời hạn quy định và 1 lãi suất xác định trước.

Trái phiếu chính phủ là loại trái phiếu được phát hành bởi chính phủ của 1 quốc gia. Đây là giấy tờ chứng nhận nghĩa vụ nợ của Chính phủ quốc gia đó đối với người sở hữu trái phiếu, trong 1 thời hạn quy định và 1 lãi suất xác định trước.
Sau khi loại bỏ rủi ro quốc gia thì lãi suất trái phiếu chính phủ được xem như là lãi suất phi rủi ro vì Chính phủ có thể in tiền để trả nợ.
Chính phủ phát hành trái phiếu để huy động tiền nhàn rỗi trong dân và các tổ chức kinh tế, xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ.

Phân biệt tín phiếu Kho bạc và Trái phiếu Chính phủ?

 • Kỳ hạn khác nhau
 • Đối tượng phát hành khác nhau
 • Tín phiếu Kho bạc là một hình thức phát hành của Trái phiếu Chính phủ
 • Cả A,B,C đều đúng

Trái phiếu Chính phủ bao gồm các loại ký danh và vô danh, được phát hành dưới các hình thức sau:
- Tín phiếu Kho bạc: Là loại trái phiếu ngắn hạn dưới 1 năm.
- Trái phiếu Kho bạc: Là loại trái phiếu có thời hạn từ một năm trở lên.
- Trái phiếu công trình: Là loại trái phiếu có thời hạn từ một năm trở lên, vay vốn cho từng công trình cụ thể theo kế hoạch đầu tư của Nhà nước.

Trạng Chứng 

FILI